Molen aan het water met wolken

Meetinstructie PDF

In een constant evoluerende woningmarkt is het belangrijk om up-to-date te blijven. Er zijn voor 2023 enkele kleine, maar cruciale wijzigingen doorgevoerd in de terminologie en aanvullende vragen, zodat ze beter aansluiten bij de hedendaagse woningmarkt. Wij hebben een korte samenvatting gemaakt. De PDF bevat meer informatie, ook over voorgaande jaren.

PDF downloaden

Wat is er precies veranderd

  • 1. Vragen over specifieke ruimtes zijn nu algemener geformuleerd. Termen als "slaapkamer" of "souterrain" zijn vervangen door "ruimte", zodat de vragen op alle soorten ruimtes van toepassing zijn.

  • 2. Een zolder telt alleen mee als gebruiksoppervlakte wonen als er een vaste trap aanwezig is. Een trapladder die is vastgeschroefd, geldt niet als vaste trap.

  • 3. Een omgebouwde garage die binnendoor bereikbaar is, mag worden meegerekend tot de gebruiksoppervlakte wonen, mits deze voldoet aan alle criteria voor het onderscheid tussen gebruiksoppervlakte wonen en overige inpandige ruimte. De ruimte mag niet meer toegankelijk of geschikt zijn voor het stallen van een auto.

  • 4. Bij een vrijstaand gastenverblijf in de tuin, mag de oppervlakte niet worden opgeteld bij de oppervlakte van de woning volgens de BAG. Echter, voor aanbieding op de markt of financieringstaxatie, mag de gebruiksoppervlakte wonen van het afzonderlijke object worden opgeteld bij de gebruiksoppervlakte wonen van de woning, mits het voldoet aan de standaardeisen voor gebruiksoppervlakte wonen.

  • 5. Hetzelfde geldt voor mantelzorgwoningen, maar let op: bij deze woningen moet het duidelijk zijn dat ze permanent zijn. Tijdelijke mantelzorgwoningen mogen niet worden meegenomen in de berekening van de oppervlakte.

PDF downloaden